Oferta

 Usługi badawczej w ramach projektu ,,Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R, konkurs TEAM-NET na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Usługa badawcza obejmujaca produkcję i dostarczanie specyficznych układów nanocząstek i metalokompleksów

Regulamin usługi

Załączniki:

Załącznik nr 1 Wniosek

Załącznik nr 2 Cennik świadczonej usługi

Załącznik nr 3 Umowa o wykonanie usług prac badawczych

Załącznik nr 4 Protokół odbioru usługi badawczej

Załącznik nr 5 Kosztorys

Załącznik nr 6 Rejestr

Załącznik nr 7 Umowa licencyjna

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Usługa polega na zastosowaniu biologicznie wytworzonych nanocząstek srebra wg metody opisanej przez UMK w Toruniu (P.441585), do sporządzenia wodnej zawiesiny nanocząstek srebra (AgNPs) o właściwościach fungistatycznych wobec Didymella pinodes, grzyba wywołującego askochytozę (zgorzelową plamistość) u roślin z rodziny bobowatych

http://wbib.uwm.edu.pl/wydzial/uslugi/zaawansowane-biokompozyty-dla-gospodarki-jutra-biog-net

Cennik

 

Politechnika Białostocka

Kastomizowane filamenty do druku 3D

https://instytutpb.com/kastomizowane-filamenty-do-druku-3d/

 

Uniwerytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nanoczastki lipidowe do zastosowań kosmetycznych

https://ucitt.amu.edu.pl/dla-biznesu/baza-uslug-badawczych

Regulamin usługi

Cennik świadczonej usługi

Załącznik

 

 

 

 

astomizowane filam