Liderzy Zespołów Badawczych

Liderzy Zespołów Badawczych:
 • WP1 Prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Uniwersytet Szczeciński
 • WP2 Dr hab. Paweł Pomastowski,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • WP3 Prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WP4 Dr hab. Renata Dobrucka, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
 • WP5 Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki/Prof. dr hab. Marcin Horbowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • WP6 Dr Michał Kawalec, Politechnika Białostocka

 

Realizacja zadań badawczych: 
 • WP1 Biosynteza biokrzemionki o strukturze 3D
 • WP2 Biosynteza biokompozytów
 • WP3 Struktura powierzchni-właściwości czynne biokompozytów do oceny ich zastosowania
 • WP4 Zastosowanie modelowania i obrazowania do charakterystyki powierzchni/struktury nanokompozytów
 • WP5 Zastosowanie nanomateriałów i biokompozytów w produkcji roślinnej
 • WP6 Zastosowanie materiałów funkcjonalnych i konstrukcyjnych