Kontakt

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski   zobacz kontakt

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

 

Dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK

zobacz kontakt

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń

 

Tel.:  +48 56 665 60 38
 

Joanna Wójcik   zobacz kontakt  

Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń

Tel.: +48 56 611  43 08
 

 

Dr Joanna Rudnicka   zobacz kontakt

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Wileńska 4, 87-100 Toruń

 

Tel. +48 56 665 60 39

www.biognet.umk.pl
bio