Członkowie Komitetu Naukowo-Gospodarczego

Członkowie Komitetu Naukowo-Gospodarczego:
  • Prezes Andrzej Burgs- Sygnis New Technologies sp. z o.o., Warszawa
  • Dr Tomasz Grabarkiewicz- AdvaChemLab sp. z o.o., Poznań
  • Prof. dr hab. Mieczysław Jaroniec- Kent State University, Kent, Ohio, USA 
  • Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski- Politechnika Poznańska
  • Prezes Jarosław Józefowicz-  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 
  • Prof. dr hab. Jerzy Lis- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
  • Prof. dr hab. Bronisław Marciniak- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Prof. dr hab. Ehrenfried Zschech- Instytut Fraunhofera w Dreźnie, Niemcy