Żegnamy Prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego

2023-09-18
Żegnamy Prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego
Żegnamy Prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego
Kategoria:   

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci,
Pana Prof. dr hab. Andrzeja Witkowskiego,
wybitnego geologa, znakomitego dydaktyka, wychowawcy wielu pokoleń  młodzieży, organizatora i popularyzatora nauki,
człowieka o wielkim sercu.

Żegnamy Pana Profesora, pamiętając o Jego wkładzie w rozwój nauki.

 

Dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK
Kierownik wraz z Członkami Projektu
Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra Biog-Net

oraz Pracownicy i Doktoranci
Interdysycplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
UMK w Toruniu