Liderzy Zespołów Badawczych

Liderzy Zespołów Badawczych:
 • WP1 Prof. dr hab. Andrzej Witkowski, Uniwersytet Szczeciński
 • WP2 Dr hab. Paweł Pomastowski,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • WP3 Prof. dr hab. Izabela Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WP4 Dr hab. Renata Dobrucka, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
 • WP5 Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki/Prof. dr hab. Marcin Horbowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • WP6 Dr Michał Kawalec, Politechnika Białostocka

 

Realizacja zadań badawczych: 
 • WP1 Biosynteza biokrzemionki o strukturze 3D
 • WP2 Biosynteza biokompozytów
 • WP3 Struktura powierzchni-właściwości czynne biokompozytów do oceny ich zastosowania
 • WP4 Zastosowanie modelowania i obrazowania do charakterystyki powierzchni/struktury nanokompozytów
 • WP5 Zastosowanie nanomateriałów i biokompozytów w produkcji roślinnej
 • WP6 Zastosowanie materiałów funkcjonalnych i konstrukcyjnych

----------------------------------------- GET:
arr(
         [title]   => liderzy-zespolow-bad
         [id]   => 5
         [l]   => pl
         )
----------------------------------------- POST:
arr(
         )
----------------------------------------- SESSION:
arr(
         [KCFINDER]   =>
         [l]   => pl
         [news_categories]   => arr(
                  [pl]   => arr(
                                    [1]   => kategoria 1
                                    [2]   => kategoria 2
                                    [3]   => kategoria 3
                                    )
                  )
         )
----------------------------------------- COOKIE:
arr(
         )