Nagroda Grand Prix w konkursie Innowings 2022

2022-10-25
Nagroda Grand Prix w konkursie Innowings 2022
Nagroda Grand Prix w konkursie Innowings 2022
Kategoria:   

Zespół Badawczy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownictwem prof. dr hab. Izabeli Nowak, realizujący projekt ,,Zaawansowane biokopompozyty dla gospodarki jutra BioG-NET” finasowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, otrzymał Nagrodę Grand Prix w konkursie Innowings 2022 za analizę potencjalnego wykorzystania zgłoszenie patentowego: M. Marzec, I. Nowak, P. Dąbek, A. Witkowski, ,,Method for obtaining of lipid nanoparticles synthesised from microalgae oil (Schizochytrium) and lipids extracted from diatoms (Halamphora))”, no. EP22460021.

Prezentacja na temat naszego zgłoszenia na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=LIuW3z3vh0M